Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Поздимирська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 36133053) був реорганізований і увійшов до складу Червоноградської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Візит Командувача сухопутними військами Канади П.Винника в с. Поздимир

 

Командувач сухопутними військами Канади генерал-лейтенант Пол Винник в рамках візиту в Україну побував в селі Поздимир у Львівській області, звідки родом його предки. Про це Винник написав у Twitter.

"Був радий відвідати міста Поздимир і Радзванци, де жили мої предки. Дякую Вам", - написав Винник. У свою чергу, посол Канади в Україні Роман Ващук зазначив в Twitter, що директор сільської школи в Поздимир передав Виннику кілька документів з історії його родини.

Онук українських переселенців, генерал-лейтенант Пол Винник 14 липня прийняв командування сухопутними військами Канади. До речі, більше 10 депутатів українського походження стали депутатами парламенту Канади від Ліберальної партії, яка перемогла на парламентських виборах 19 жовтня.

Довідка. До свого призначення на посаду командувача сухопутними військами Пол Винник очолював військову розвідку Канади. За освітою він - військовий інженер, служить в ЗС Канади з 1981 року. У 2009-му брав участь у війні в Афганістані в складі багатонаціонального командування безпеки як помічник командувача, відповідального за формування афганського Міністерства оборони і національної армії.

Призначення Винника стало найвищим досягненням українських канадців в Сухопутних військах Канади. У той же час щонайменше три члени української громади здобували вище генеральське звання в канадських ЗС.

                                           

 

 У К Р А Ї Н А

 Поздимирська сільська рада Радехівського району Львівської області

інд.80216 вул.Потічна,5,с.Поздимир Радехівського району Львівської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 11 липня 2016 року № 15

 

 

 

 

               Про оголошення конкурсу на створення офіційної символіки територіальної громади села Поздимир

 

 

З метою збереження історичної та культурної спадщини села Поздимир, утвердження звичаїв і традицій нашого народу, керуючись статтями 22, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Оголосити конкурс на створення офіційної символіки територіальної громади села Поздимир.

2. Затвердити Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки територіальної громади села Поздимир, що додається.

3. Оприлюднити це розпорядження на офіційному веб-сайті Поздимирської сільської ради та її виконавчого комітету (pazdymyr.rada.org.ua).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Сільський голова П.В.Гвоздь

 

 

Додаток 1
до розпорядження
Поздимирського сільського голови
від 11.07.2016 № 15 


ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу на створення офіційної символіки 
територіальної громади села Поздимир

І. Загальні положення

1.1.    Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки територіальної громади села Поздимир (далі – Положення) визначає порядок, строки та умови проведення конкурсу на створення офіційної символіки територіальної громади села Поздимир, вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт тощо.

1.2.    Організатором конкурсу є Виконавчий комітет Поздимирської сільської ради Радехівського району Львівської області.

1.3.    Конкурс проводиться в наступні етапи та строки:

1 етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт – з 13.07.2016 по 31.08.2016; 

2 етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них кращих  – з 01.09.2016 по 07.09.2016;

3 етап – громадське обговорення конкурсних робіт та голосування – з 08.09.2016 по 07.10.2016;

4 етап – підбиття підсумків громадського голосування – 08.10.2016;

5 етап – затвердження Поздимирською сільською радою офіційної символіки територіальної громади села Поздимир – 09.10.2016.

1.4. Порядок проведення громадського обговорення конкурсних робіт та голосування визначається розпорядженням Поздимирського сільського голови.

1.5. Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну,зазначеного у пункті 1.3 цього Положення, а також ті, які не відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення, до участі у конкурсі не допускаються.

1.6. Виконавчий комітет Поздимирської сільської ради залишає за собою право змінити строки проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу 4 та 5 цього Положення.

                                                                          ІІ. Мета і завдання конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символіки територіальної громади села Поздимир, а саме:

- створення ескізу герба та прапора територіальної громади;
- написання тексту та музики гімну територіальної громади.

2.2. Завданнями конкурсу є:

- залучення максимальної кількості учасників до розробки  офіційної символіки територіальної громади села Поздимир
- пробудження у мешканців територіальної громади почуття патріотизму, поваги та любові до отчого краю, національної самосвідомості;
- розроблення та створення офіційної символіки територіальної громади села Поздимир (герба, прапора, гімну).

                                                                           ІІІ. Порядок участі у конкурсі

 3.1. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.2. Участь у конкурсі безкоштовна.

3.3. Для участі у конкурсі особа подає заявку, зразок якої додається, та документи визначені розділом 5 цього Положення.

3.4. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних номінаціях.

3.5. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше редактування та використання з метою проведення конкурсу.

3.6. У разі надсилання конкурсних робіт електронною поштою учасник надсилає усі документи в електронному вигляді згідно з вимогами розділу 5 цього Положення.

                                                                            ІV. Вимоги до конкурсних робіт

4.1. Вимоги до ескізу герба та прапора територіальної громади

Герб територіальної громади

4.1.1. Ескіз герба територіальної громади села Поздимир повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.2. Ескіз герба повинен відображати характерні особливості населеного пункту, містити малюнки, або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати село Поздимир серед інших населених пунктів.

Прапор територіальної громади

4.1.3. Ескіз прапора територіальної громади села Поздимир повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.4. На ескізі прапора має бути розміщений герб або його елементи, інші символи. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.

4.2. Вимоги до тексту та музики гімну територіальної громади

4.2.1. Текст гімну має бути написаний українською мовою. Стиль і лексика тексту мусять відповідати загальновизнаним етично-моральним нормам. Допускається використання місцевих діалектизмів.

4.2.2. Запропонований текст повинен мати високий поетичний рівень, містити ознаки ліричного твору (ритм, рима, благозвучність та ін).

4.2.3. Текст гімну має бути покладений на музику та поданий у вигляді нотного запису.

4.2.4. Додатково учасники конкурсу можуть подавати (надсилати) музику (фонограму) гімну або готовий музичний твір у форматі аудіофайла з розширенням wavmp3 в електронному вигляді або на електронному носії (СD R диск тощо).

4.2.5. Текст і музика гімну територіальної громади повинні відображати історичну і культурну спадщину, звичаї і традиції села Поздимир, прагнення його мешканців жити в незалежній Українській державі.

4.2.6. Текст і музика мають бути авторськими та не містити плагіату.

                                                                   V. Вимоги до комплекту конкурсних робіт

5.1. На конкурс зі створення ескізу герба та прапора територіальної громади учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі (зразок додається);

- кольорове зображення герба територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi);

- короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів(на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx);

- кольорове зображення прапора територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі jpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi);

- короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx).

5.2. На конкурс з написання тексту та музики гімну територіальної громади учасник подає (надсилає) наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі (зразок додається);

- текст гімну (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматі doc, docx);

- ноти (мелодію) гімну (на нотному аркуші);

- за бажанням – аудіофайл гімну (в електронному вигляді або на CD R диску у  форматі wav, mp3).

VI. Порядок подачі конкурсних робіт

6.1. Конкурсні роботи подаються або надсилаються поштою до Виконавчого комітету Поздимирської сільської ради на адресу: с. Поздимир, , Радехівський р-н, Львівська обл.,80216.

6.2. Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді, надсилаються на електронну скриньку pozdumur.rada@gmail.com pozdumur.rada@gmail.com  з поміткою у назві теми листа «Герб та прапор Поздимира» або «Текст і музика гімну Поздимира».

VII. Нагородження переможців конкурсу

 7.1. Переможцями конкурсу є особи, чиї конкурсні роботи, набрали найбільшу кількість голосів за підсумками громадського голосування, та були затверджені Поздимирською сільською радою як офіційна символіка територіальної громади.

7.2. Переможці конкурсу зобов’язуються передати за договором виключні майнові авторські та суміжні права на символіку організатору конкурсу –Виконавчому комітету Поздимирської сільської ради.


 

Розпочато роботу сайту Дата створення: 17:52 05.07.2016

Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *